top of page
Search

Er det vanskelig å ta MC-lappen?

I 2005 fikk trafikkskolene ny læreplan å forholde seg til i de forskjellige førerkortklassene. Da ble fokuset mer på å lære å bearbeide risiko, tenke smart og ta kloke avgjørelser. For å få ulykkesstatistikken ned, spesielt for unge sjåfører, ble det utviklet en læreplan som bygger på fire trinn. For de av dere som har tatt hvilket som helst førerkort etter 2005 vil dette være kjent, men la oss gå igjennom hva det innebærer.


Trinn 1 er trafikalt grunnkurs. Dersom du er over 25 år, er du fritatt fra kravet om å gjennomføre trafikalt grunnkurs. Du må gjennomføre den delen av kurset som kalles "tiltak ved trafikkulykke" og "trafikant i mørket". Dersom du har gjennomført det en gang behøver du ikke gjøre det på nytt selv om du tar førerkort for en annen klasse.


Deretter går du videre til trinn 2, der man begynner med et MC-kurs. Dette må være gjennomført før man kan starte på alminnelige kjøretimer på motorsykkelen. På dette kurset går man blant annet

igjennom grunnleggende kjøreteknikk, bekledning og litt tekniske ting på motorsykkelen. Deretter starter man på kjøretimer der første delmål er å bli så god til å kjøre at man kan flytte oppmerksomheten fra egen motorsykkel og ut i trafikken. Derfor foregår mye av trinn 2 i en såkalt kjøregård med forskjellige øvelser slik at det er minst mulig distraksjon og mest mulig overskudd til å lære seg det tekniske. Når nivået er der det skal være, gjennomfører vi en trinnvurdering for å finne ut hva som er bra og hva som kan jobbes videre med. Dersom målet for trinn 2 er nådd, går vi videre til trinn 3.


Her er det trafikken og de smarte valgene man skal gjøre i forhold til alle andre som står i fokus. Målet her er blant annet at man skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. Det vil i praksis si at man minst skal være god nok til å bestå en oppkjøring før målet er nådd, og det er også når man er på dette nivået at opplæringen skiller seg litt fra hverandre om man skal ta førerkort for klasse A1, også kalt lett motorsykkel, eller A2 og A som er henholdsvis mellomtung og tung motorsykkel.


I klasse A1 skal man mot slutten av trinn 3 gjennomføre et sikkerhetskurs i trafikk, mens man i klasse A2 og A skal gjennomføre et sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk. Dette er logisk fordi man ofte tar A1 som 16-åring og ikke har den erfaringen i trafikken som de som tar A2 og A ofte har. Vi gjennomfører sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på en gokartbane, og her er målet at man skal videreutvikle sin kjøretekniske kompetanse i motorsykkelkjøring. De aller fleste syns dette kurset er veldig gøy og lærerikt, og man får jobbet litt med seg selv på et kurs som dette.


Trinnvurderingstime for trinn 3 gjennomføres i etterkant for å finne ut av om målet for trinnet er nådd.


Trinn 4 blir ofte kalt for langkjøring, landeveiskjøring eller langtur, men det gir mer mening om man kaller det for sitt egentlige navn, nemlig sikkerhetskurs på vei. Målet med kurset er blant annet å videreutvikle evnen til å ta andres perspektiv i trafikken og velge kjøremåter med lav risiko. Statistisk sett skjer de fleste alvorlige ulykkene på MC på landevei og det er utforkjøringsulykker og kryssulykker som er sterkt overrepresentert. Derfor er det naturlig at dette er noe av fokuset på dette kurset.


Deretter kommer oppkjøringen, som i hovedsak har to deler. Den første delen består av kjøregårdsøvelser, der målet er å vise for sensor at man er teknisk trygg nok til å kjøre på veien. Etter dette kjører man en tur sammen med sensor og når man kommer tilbake gjør sensor en helhetlig vurdering på om målet med førerkortopplæringen er nådd. Det vil si at man kan gjøre småfeil uten å stryke, og det er viktig å vise selvinnsikt og evne til å se sine egne feil for deretter å kunne rette opp i dem. Så, før du vet ordet av det, har du MC-lappen!


Vil du komme i gang og du ikke har gjennomført trafikalt grunnkurs eller MC-kurs, gå hit: https://www.topptrafikkskole.no/kursbestilling

Hvis du har gjennomført trafikalt grunnkurs og MC-kurs, kan du starte rett på kjøretimer her: https://www.topptrafikkskole.no/timebestilling


Topp stemning!

7,931 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page