Stokke

Alle våre priser inkluderer smittevernstiltak ihht gjeldene retningslinjer

Kjøretime 45 min

Kjøretime

kr 830,-

Førerprøve i Tønsberg

Prisen inkluderer oppvarmingstime.

kr 3030,-

Kjøretime 90 min

Det vanligste er å kjøre en dobbel kjøretime, både for effektivitet og beleilighet.

kr 1660,-

Prøvegebyr

Prøvegebyret betales direkte til Statens Vegvesen på trafikkstasjonen før førerprøven starter.

kr 1230,-

Trinnvurdering

Denne timen er obligatorisk, og brukes til å finne ut om målet for det aktuelle trinnet er nådd. Trinnvurdering kjøres etter trinn 2 og trinn 3.

kr 830,-

Sikkerhetskurs

på vei

Målet med kurset er blant annet å utvikle din kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatning av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på, og økonomisk kjøring.

kr 2840,-